Sokak / Out 


Mark

Make this city great again.


(I)Bekçi
05/2019, Emniyetevler
(II)Çiçekte erik
03/2019, Çeliktepe
(III)Noter
11/2019, Terazidere


Mark


Un çuvalında hafriyat /
Excavated concrete in flour sacks.


07/2020, Davutpaşa.


Mark