Phenomena: Myriad things

A diary on the momentary encounters by the thusness of myriad things.
Through the skillful means (upaya) of haiku, free poetry, photo&videography.


Fenomenler: Binbir tür

Anlık karşılaşmaların gerçeğini ve şeylerin öyleceliğini anlama peşinde bir günlük.
Haiku, serbest şiir, foto&videografi.
 


“All conditioned phenomena
are like bubbles and illusions;
like a drop of dew, or a flash of lightning;
thusly should they be perceived.”

~Diamond Sūtra
“Kendilerinde tüm fenomenler
su köpükleri ve hayaller gibidir;

bir çiğ tanesi gibi, çakan bir şimşek gibi
öyleceliklerinde görülmelidir.” 
~Elmas Sūtra

Mark